Tarieven 2020

 

 

Hieronder vindt u de tarievenlijst van onze praktijk. Deze geldt van 1 januari tot en met 31 december 2020.

 

Extra code van kracht van 1 augustus 2020 tot 1 november 2020. 

Brancheorganisaties in de mondzorg hebben samen met Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS gewerkt aan compensatie voor patiëntgerelateerde meerkosten die mondzorgaanbieders moeten maken om de zorg veilig te houden. Zij nemen extra maatregelen en moeten bij de meeste behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Denk hierbij aan het beoordelen van uw gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling. Of het laten spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en hogere uitgaven voor persoonlijke beschermingsmiddelen die na elke patiënt of familie weggegooid worden. De toeslag is gebaseerd op het totaalpakket aan maatregelen dat mondzorgaanbieders moeten nemen en bedraagt € 4,26 (prestatiecode C88).

Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

 

logo