Aandachtspunt 

 

 

Doe uw mond open
Bent u niet tevreden over de manier waarop wij u hebben geïnformeerd of behandeld? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. We kunnen dan nog eens uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan. Gezamenlijk kunnen we dan zoeken naar een oplossing.

 

Informatiepunt en klachtenregeling
Komen we er samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn er twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.


 

logo